Strategie en Doelwitte

1. Aftredebeplanning en Beleggingsadvies

a) Inkomstebelasting Analise

By Aftredebeplanning:

Ons berei 'n inkomstebelasting analise voor vir die jaar van aftrede asook vir die jaar na aftrede.

Beleggingsadvies:

Ons berei 'n inkomstebelasting analise voor wat ons voorgestelde beleggings vir 'n volle belasting periode reflekteer.

Doelwit:

Om u inkomstebelastingsverpligting te verminder.

Strategie:

Die Belasting Ontleding reflekteer:

 1. U huidige finansiële situasie met ons voorgestelde beleggingsprodukte.
 2. 'n Voorstel vir die verdeling van kapitaal tussen kort-, medium- en langtermyn.
 3. 'n Beskrywing van die voor en nadele van die voorgestelde beleggings.
 4. Die kontantvloeiberekening reflekteer ons voorgestelde beleggings.
 5. 'n Opsomming van u huidige beleggings en versekeringspolisse.
 6. Ons hou ons kliente ingelig met betrekking tot wysigings op Inkomstebelasting Wetgewing asook nuwe beleggingsprodukte in die mark.
 7. Kliënte kan ook versoek dat ons Ouditeurs hulle Inkomstebelasting Opgawe (wat voorlopige belasting insluit) teen 'n spesiale tarief hanteer.
   

b) Kapitaalbehoefte:

Doelwit:

Om voorsiening te maak vir onmiddellike kapitaal behoeftes.

Strategie:

 • Ons bepaal, saam met die kliënt, die volgende:
 • Die totale Kapitaalbedrag beskikbaar bv.: Pensioen of Voorsorgfondskapitaal, gratifikasie, Agterstallige Verlof, bestaande beleggings, polisse, annuïteite, ensovoorts.
 • Wat die kliënt benodig in terme van:
  • Onmiddellike kapitaal uitgawes: delging van verband, aankoop van motor, skenkings, vakansies, ensovoorts.
  • Likiditeit
  • Kapitaalgroei
  • Inkomste, ens.

c) Voorgestelde verdeling van kapitaal:

Doelwit:

Om aan die kliënt se finansiële behoefte met betrekking tot inkomste en kapitaalgroei te voldoen.

Strategie:

Pas wetenskaplik en wiskundig berekende voorstelle toe vir die verdeling van kapitaal tussen kort-, medium- en langtermyn behoeftes.

d) Vooruitskatting

'n Vooruitskatting van u toekomstige finansiële situasie sluit die volgende in:

 • Inflasie
 • Pensioen verhogings
 • Bestaande versekeringspolisse wat op 'n later datum realiseer, bv. Uittree annuïteite, uitkeer polisse, ens.
 • Ander bronne van inkomste, bv. Tantiemes, kontrak inkomste, huur, ens.
 • Rentekoers veranderinge
 • Inkomstebelastingwysigings
   

e) Langtermynversekering

RSA Makelaars sal u bestaande beleggings- en versekeringsportefeulje na aanleiding van u Risikoprofiel nagaan en sal u dienooreenkomstig adviseer. By realisering van u polisse/beleggings sal RSA Makelaars u ook aangaande u herbeleggingsopsies en die beskikbare koers van beleggings instansies adviseer.

f) Groeplewensdekking

Waar van toepassing sal die opsies met kliënte bespreek word.

g) Voorstelle om moontlike tekort aan voordele by dood aan te spreek:

Ons maak spesifieke voorstelle om die tekort in voordele van Staatspensioenfondse by dood van die versekerde, aan te spreek. Soos u weet, verminder die maandelikse pensioen inkomste van Staatspensioentrekkers met 25% of 50% by dood, wat ernstige tekorte en finansiële probleme vir oorlewendes kan inhou.

h) Korttermynversekering:

RSA Makelaars het toegang tot 'n onafhanklike korttermynversekerings Makelary en stel voor dat ons u korttermynversekeringspolis nagaan om vas te stel of u na aftrede vir enige kortings kwalifiseer.

2) Boedelbeplanning:

Gedurende ons besprekings sal ons ook u bestaande Testament nagaan om vas te stel of die hersiening  benodig. Die moontlike behoefte aan 'n Trust en/of Vruggebruik sal oorweeg word. Ons sal ook aanbevelings maak met betrekking tot beperking van Boedel Belasting.

3) Finansiëlebeplanning:

'n Omvattende finansiële analise met betrekking tot u situasie by Dood, Ongeskiktheid of Aftrede word vir bespreking voorberei.  Aanbevelings word gemaak waar die analise tekorte in voorsiening aandui.
 
RSA Makelaars gee nie advies met betrekking tot Mediesefondse nie, maar sal u verwys indien u dit versoek.